*მეორე შანსი*

მას ძალიან რთული ცხოვრება ხვდა წილად. თითქოს ლამაზი და მშვენიერი ოჯახი ჰქონდა, მაგრამ ერთ დღესაც ეს ოჯახი დაინგრა და ის სრულიად მარტო დარჩა.

დასახელება: *მეორე შანსი / meore shansi /*

ქვეყანა: თურქეთი (თურქული)